ANGELUS

41-707 Ruda Śląska

ul. Piłdsudskiego

(budynek administracji cmentarza)

Telefon całodobowy

508 682 904

angeluspogrzeby@interia.pl

Porady

Co zrobić w przypadku śmierci w domu?

Należy wezwać lekarza rodzinnego, który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu.
W godzinach nocnych wzywamy pogotowie, lekarz pogotowia powinien wystawić kartę zgonu ewentualnie kartę informacyjną. W przypadku wystawienia karty informacyjnej przez lekarza z pogotowia, udajemy się następnego dnia do lekarza rodzinnego po kartę zgonu.
Mając Kartę zgonu udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego po Akt Zgonu, należy mieć przy sobie dowód osobisty osoby zmarłej oraz dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon. 3 egzemplarze Aktu Zgonu otrzymuje się bezpłatnie.

 

 

Co zrobić w przypadku śmierci w hospicjum lub w szpitalu?

Kartę Zgonu wystawia lekarz prowadzący.
Po otrzymaniu Karty Zgonu udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego po Akt Zgonu. Należy posiadać przy sobie dowód osobisty osoby zmarłej oraz zgłaszającego zgon.

 

 

Co zrobić w przypadku zgonu na skutek nieszczęśliwego wypadku?

Pamiętaj! W takim przypadku niezbędna jest obecność policji i prokuratury.

Kartę Zgonu wystawia lekarz prowadzący
Po otrzymaniu Karty Zgonu udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego po Akt Zgonu. Należy posiadać przy sobie dowód osobisty osoby zmarłej oraz zgłaszającego zgon.

 

 

Jakie dokumenty będa wymagane przy usłudze transportu międzynarodowego?

Akt urodzenia osoby zmarłej na druku międzynarodowym, (panna, kawaler).
Akt małżeństwa osoby zmarłej na druku międzynarodowym, (mężatka, żonaty).
Jeżeli osoba zmarła jest wdową/wdowcem, dodatkowo potrzebny będzie akt zgonu współmałżonka na druku międzynarodowym. W przypadku rozwodu – wpis o rozwodzie w akt małżeństwa.

 

 

ZAPEWNIAMY:

trumnę z wkładem metalowym i odpowiednimi filtrami,
dokumentację ze strony Polski oraz za granicą,
przygotowanie i zabezpieczenie zwłok do transportu,
odprawę konsularną,
transport samochodowy, lotniczy lub morski.

 

 

USTALONA KWOTA TRANSPORTU NIE OBEJMUJE:

wszelkiego rodzaju opłat za pobyt zmarłego w szpitalu,
zleconych dodatkowych czynności przez rodzinę np. balsamowania zwłok,
dodatkowych opłat w zagranicznej firmie pogrzebowej,
kosztów opłat cmentarnych w kraju.

 

 

Pamiętaj!

Na podstawie dokumentów Karty zgonu i Aktu zgonu udajemy się do wybranej firmy pogrzebowej w celu zlecenia organizacji pogrzebu. Pamiętajmy o tym, że nie należy się spieszyć w tych trudnych i smutnych chwilach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji i poświęcimy tyle czasu ile będzie trzeba do zorganizowania profesjonalnej ceremonii pogrzebowej.
TYLKO NAJBLIŻSZA RODZINA MOŻE DECYDOWAĆ O WYBORZE FIRMY POGRZEBOWEJ.